Rapport fra tilsyn med helsetjenester etter pasientrettighetsloven kapittel 4A i Meråker kommune ved Meråker sykehjem 2011

Rapport fra tilsyn med helsetjenester etter

Rapport fra tilsyn med helsetjenester etter pasientrettighetsloven kapittel 4A i Meråker kommune ved Meråker sykehjem 2011 Tidsrom for tilsynet: 08.05.11 – 12.07.11 Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2014/10344 721.0 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Adressen . …

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet: Detaljer

Landsomfattende tilsyn i 2010 – med kommunale tjenester

Tilsynsmetodene som ble brukt var systemrevisjon, tilsyn med fastleger, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvetilsyn og uanmeldt tilsyn. Mer om metodene finnes under Om tilsyn. Rapportene etter gjennomførte tilsyn legges ut på denne siden, sortert etter tilsynsmetode og deretter etter …

Kapittel 11 idrett og massemedier – SlideShare

Kapittel 11 idrett og massemedier 1. Idrett og massemedier 2. Fra 2012-2013 økte vi nettbruken med 15 min, til i gjennomsnitt 1,42t hver dag! Mye av tiden går til sosiale medier….. 3. Mediebruk – statistikk 4. Mediebruk – statistikk 5. Mediebruk – statistikk 6.

(PDF) Kvalitet i barnehager. Rapport fra en undersøkelse

 ·

Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012 Kvalitet i barnehager. Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012 (2011) med de to siste årene av

(PDF) Befolkningens tilfredshet med helsetjenesten og

 ·

The objective of this study was to examine how satisfied patients with traumatic spinal cord injury (TSCI) are with their general practitioners (GP).

Knuser myten om at ungdom bare er opptatt av fleksibilitet

«Det er helt håpløst med midlertidige stillinger. Man kan ikke planlegge framover, og det er en ganske fæl magefølelse å måtte prestere hele tiden. Du kan ikke ha en dårlig dag, du kan ikke ha sykefravær.»

Mer makt til kommunene – regjeringen.no

Selv om kommunene den gang utløste anslagsvis 20 prosent av utgiftene, ble det vedtatt at RHFene skulle dekke reiseutgifter til pasienter som reiser til undersøkelse og behandling både i kommune- og spesialisthelsetjenesten og til private behandlere der utgifter til behandling dekkes etter folketrygdloven kapittel 5.

Opplysningstid og revolusjon – SlideShare

Opplysningstid og revolusjon kapittel 1 Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Årsrapport for Nord-Trøndelag

Gjennomføre tilsyn i ¼ av kommunene. (fra kapittel 3.1.1.3.1.1 i TB) Rapportere på. Gjennomføre tilsyn i ¼ av kommunene. Vi gjennomførte totalt 8 tilsyn i 2017. 6 tilsyn var planlagt for 2017 i tillegg til 2 tilsyn som var flyttet fra 2016. Med disse tilsynene er vi etter planen med at alle kommunene har hatt tilsyn i løpet av de siste