Religionsdefinisjoner

Religionsdefinisjoner og dimensjoner by Adelheid Skiple on

– Diskutere ulike religionsdefinisjoner – Presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk Religionsdefinisjoner 1. Læredimensjoner Sentrale tanker Eksistensielle spørsmål Eksempel Tidsforståelse Virkelighetsoppfatning

Fasit RLE

Funksjonelle religionsdefinisjoner får frem betydningen religion har for enkeltmennesker, grupper og samfunn. Tilbake til religionsdefinisjonene på s 19 vil jeg si at at definisjon 1 er funksjonell, definisjon 2 er substansiell og definisjon 3 er en blanding mellom substansiell og funksjonell definisjon.

Religionsdimensjonene – Buddhismen

Hva er en religion? Det er det mange som har lurt på, og vi har fått mange definisjoner på en religion opp gjennom årene. En person som også lurte på dette, var Ninian Smart.

Substansielle og funksjonelle definisjoner av religion

Når vi skal forklare hva religion er, er det ulike svar og definisjoner på det. Det enkleste er å gi et eksempel og si at islam er en religion, eller kristendommen er en religion.

Repetisjonsspørsmål til Religionsprøve Del 1 Flashcards

Problemet med funksjonelle religionsdefinisjoner er at også ikke-religiøse og politiske ideologier kan fylle mange av de samme funksjonene som religionen gjør. Og substansielle definisjoner kan bli så snever at bevegelser som opplagt er religiøse, faller utenfor (Buddhisme).

Religøs søken i vår tid by Anne Cecilie Krohn on Prezi

Religionsdefinisjoner – substansielle og funksjonelle Religionens dimensjoner – rituell, materiell, mytisk, læremessig, sosial, opplevelse, etisk Først litt oppsummering fra sist: Religiøs søken i vår tid? Miniprosjekt: Religion er overalt! Religion i ny drakt Er lystenning på graver et uttrykk for religion?

Hva er religion? – religionheimdal – Google Sites

 ·

Vi begynner med å ta for oss funksjonelle og substansielle religionsdefinisjoner. Les om disse på side 12 – 15. Under finner du en Powerpoint om dette.

Religionsbegreper VG3 | Studienotater

Funksjonelle religionsdefinisjoner Hvilke behov en religion oppfyller hos et menneske, hva religion kan gjøre med et menneske, en gruppe eller et samfunn. Substansielle religionsdefinisjoner

Eksamensforberedelser – religionheimdal – Google Sites

 ·

Anvend funksjonelle og substansielle religionsdefinisjoner på islam, buddhismen, kristendommen og ikke-religiøse livssyn. Eksamensforberedelser muntlig Comments

Funksjonelle definisjoner forklarer religionen ut fra hva

Problemet med funksjonelle religionsdefinisjoner er at disse rollene kan spilles av politiske og ikke-religiøse organisasjoner, og sier derfor fint lite om hva religion egentlig er. Substansielle definisjoner forklarer religionen ut fra hva den er, hvilket innhold den har.