Tvangsoppløsning og tvangsavvikling

Tvangsoppløsning og tvangsavvikling | Norges Domstoler

Tvangsoppløsning Retten skal etter aksjeloven § 16-15 tvangsoppløse selskaper som har mangler i henhold til aksjeloven. Det kan være selskaper som ikke har et styre som fyller lovens krav, mangler daglig leder og/eller revisor, ikke har innsendt årsregnskap eller ikke fyller kravene til aksjekapital (se aksjeloven på lovdata.no).

Tvangsoppløsning | Brønnøysundregistrene

Regnskapsregisteret sender ut brev hvor vi etterlyser årsregnskapet og gir dere ny frist med 1 måned for å levere komplett årsregnskap. Hvis dere ikke overholder fristen, kunngjør vi navnene på de innsendingspliktige enhetene som ikke har oppfylt innsendingsplikten. I kunngjøringen får …

Tvangsoppløysing og tvangsavvikling | Norges Domstoler

Tvangsoppløysing og tvangsavvikling Tingretten (Oslo byfogdembete i Oslo) kan etter oversending frå Brønnøysundregistra tvangsoppløyse og tvangsavvikle selskap. På denne sida får du ei oversikt over korleis domstolen behandlar denne typen saker.

Hva er et tvangsavviklingsbo eller et tvangsoppløsningsbo

Retten kan etter oversendelse fra Brønnøysundregistrene tvangsoppløse og tvangsavvikle selskaper som har forretningsadresse i samme rettskrets. Hva er tvangsoppløsning? I henhold til aksjeloven § 16-15 skal retten tvangsoppløse selskaper dersom det foreligger mangler i henhold til aksjeloven.

Tvangsoppløsning av aksjeselskap – OT-baren – Diskusjon.no

Tvangsoppløsning av aksjeselskap – posted in OT-baren: Hvordan er det egentlig en tvangsoppløsning fungerer? Om jeg ikke tar helt feil vil det skje på samme måte som en konkurs, at …

KASETEC AS · Gladvollveien 26A, 1168 OSLO, Norge

KASETEC AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919756616.The registration start date is October 20, 2017.

Tvangsoppløsning for somlerne | FriFagbevegelse.no

140 selskaper risikerer å bli tvangsoppløst fra nyttår hvis de ikke setter fortgang i lovens krav om å ha minst 40 prosent kvinner i styrene.

G-77/98 – regjeringen.no

Rundskriv om tvangsoppløsning og tvangsavvikling av selskaper etter ny aksjelov og ny allmennaksjelov 1. Innledning. Dette rundskrivet avløser rundskriv G-60/90 datert 16 mars 1990.

1 av 6 risikerer tvangsoppløsning – Økonomi – NRK.no

26.813 norske aksjeselskap har ikke oppgradert aksjekapitalen til minst 100.000 kroner slik som loven tilsier, viser tall fra CreditInform. Selskapene risikerer tvangsoppløsning neste år.

CHRISTINE ADELBRANT · Waldemars hage 3, 0175 OSLO, Norge

CHRISTINE ADELBRANT is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919398299.

Tror ikke på tvangsoppløsning | FriFagbevegelse.no

Likestillingsminister Laila Dåvøy modererte seg kraftig under Stortingets muntlige spørretime i dag da hun svarte på spørsmål om tvangsoppløsning av allmennaksjeselskaper med mindre enn 40 …

Episode 13 – Follobane-flokene del 1 by Byggeplassen

En utkastet italiensk entreprenør og tvangsoppløsning og rolleblandinger i Bane NORs ledelse. Problemene har stått i kø for norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Status og erfaringer med åpne data fra BRREG – spotidoc.com

Vise utviklingen innenfor norsk næringsliv (vekst/reduksjon innen ulike organisasjonsformer) Automatiske kontroller i forbindelse med ELMA – Elektronisk destinasjon adresseregister. Norsk register der mottakere av fakturaer registrerer adressen som virksomheten ønsker å få sine dokumenter, fakturaer, kreditnotaer og påminnelser mottatt.

Abonnementsoversikt – Brønnøysundregistrene

Pris per hendelse Pris per kunngj.- type Gratis Gratis – Pris ved abonnement på alle kunngjøringstyper er kr 120 000,- pr år. *1 – Benyttes kun på organisasjonsformen Norskregistrert utenlands foretak *2 – Merk at kunngjøringstypene WGFA, WGTA og WGTS formelt sett ikke tilhører noe register.

Statens vegvesen – Treningssykling – YouTube

Jun 18, 2013 · This feature is not available right now. Please try again later.