Læreplan i naturfag, samisk plan (NAT2-02)

Læreplan i naturfag, samisk plan (NAT2-02) – udir.no

Læreplan i naturfag, samisk plan (NAT2-02) Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 22. juni 2011. lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet Ressurser for naturfag samisk. Realfagsstrategien. Ressurser for alle fag.

Læreplan i naturfag samisk (NAT2-03) – udir.no

Læreplan i naturfag samisk (NAT2-03) Gjelder fra: 01.08.2013 Gjeldende; UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i naturfag, samisk plan (NAT2-02…

Læreplan i naturfag, samisk plan – PDF – docplayer.me

1 Læreplan i naturfag, samisk plan Gjelder fra Gjelder til 2 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur.

[PDF]

Læreplan i naturfag, samisk plan – data.udir.no

Læreplan i naturfag, samisk plan Læreplankode: NAT2-02 Side 2 av 14 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur.

naturfag.no: Læreplan i naturfag, samisk plan

Læreplan i naturfag, samisk plan. Publisert fredag 13. januar 2012 Naturfag (NAT2-03), LK06 (udir.no) Læreplan generell del (udir.no) Prinsipper for opplæringen (udir.no) naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: [email protected] Ansvarleg redaktør:

naturfag.no: Læreplaner

Læreplan i naturfag, samisk plan. Læreplaner for barnetrinn. Læreplaner for ungdomstrinnet. Læreplan og ressurssider for valgfaget Teknologi i praksis (ungdomstrinn) Læreplan og ressurssider for valgfaget forskning i praksis (ungdomstrinn) Læreplaner for naturfag i videregående opplæringen.

[PDF]

LÆREPLAN I NATURFAG – regjeringen.no

i naturfag er å innhente, bearbeide og framstille tallmateria le. Det innebærer å bruke begreper, måleinstrumenter, måleenheter, formler og grafikk. Regning i naturfag er også å kunne sammenligne, vurdere og argumentere for om beregninger, resultater og framstillinger er gyldige.

NATURFAG – samisk – skoledata.net

Naturfag har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha deler av læreplanen for Vg1.

10.klasse – iNaturfag.com – Naturfag

Om kroppens forsvar mot sykdom, smittsomme sykdommer, og epidemier, sykdommer som ikke skyldes smitte, skolemedisin, alternativ medisin, samisk folkemedisin.

Samiske parallelle likeverdige læreplaner – Sametinget

Læreplan i samfunnsfag – samisk plan (norsk bokmål versjon) Servodatfága sámi oahppoplána (nordsamisk versjon) Learoesoejkesje siebriedahkefaagesne saemien (sørsamisk versjon) Naturfag (Gjennomgående fag) Læreplan i naturfag – samisk plan (norsk bokmål versjon) Luonddufága – sámi oahppoplána (nordsamisk versjon)

Læreplan i naturfag, samisk plan – PDF – docplayer.me

1 Læreplan i naturfag, samisk plan Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 22. juni Gjelder fra Gjelder til. 2 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur.

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK – Udir.no – Yumpu

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK – LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling, og stimulere til aktivt medborgerskap og …

[PDF]

Læreplan i naturfag – sprakloyper.uis.no

Å kunne regne i naturfag er å innhente, bearbeide og framstille tallmateriale. Det innebærer å bruke begreper, måleinstrumenter, måleenheter, formler og grafikk. Regning i naturfag er også å kunne sammenligne, vurdere og argumentere for gyldigheten av beregninger, resultater og framstillinger.