Forsvaret fronter Nye Norge – Document

Forsvaret fronter Nye Norge – Document

Det norske forsvaret har lagt for dagen frapperende samarbeidsvilje og iver i så måte; det har gått i spissen for dannelsen av Nye Norge, det flekulturelle og likestilte samfunnet der fasaden er smilende og fin, men der få bryr seg om hvor stor den underliggende motstandkraften virkelig er.

Femi-Forsvaret – Document

La meg (som har mottatt den høythengende vernedyktighetsmedaljen) si noen ord om dette, fordi det virker som Forsvaret har blitt den nye arenaen for å teste ut venstresidens hippieidealer, veganisme, kjønnsrelativisme, kulturelle eksperimenter, fikse ideer og alternativ livsstil.

[PDF]

Forsvarets årsrapport for 2012

Norge og NATO, og oppgaver relatert til internasjonalt stabiliserende og fredsskapende arbeid. Disse oppgavene må Forsvaret løse i samarbeid med allierte og eventuelt andre. Disse oppgave-ne er: 5. Å bidra til kollektivt forsvar av Norge og øvrige deler av NATO mot trusler, anslag og angrep 6.

Forsvaret – Snart får Norge nye redningshelikoptre med

Snart får Norge nye redningshelikoptre med langt større rekkevidde, hastighet og kapasitet. Sjekk ut detaljene om AW101.

ARBEIDSTIDSAVTALE FOR. Forsvaret – PDF

ATF 1 ARBEIDSTIDSAVTALE FOR Forsvaret For perioden 1. april desember 2014 JLBLha/C:\Users\Jimmy.Bjerkansmo\Documents\ATF Pr 13 Desember 2012.Doc\\RG2FS0001\Brukere$\Leifhansen\Skrivebord\ATF Pr

[PDF]

Forsvarets

Forsvaret vil i årene fremover konkurrere med resten av sam-funnet om å rekruttere de beste. Gjennom stortingsproposi-sjonen «Et forsvar for vår tid», Prop. 73 S (2011–2012), er dette et prioritert satsningsområde. Forsvaret har allerede startet arbeidet med å sikre at den riktige kompetansen for det nye innsatsforsvaret blir tilgjengelig.

Nimitz-klassen er betegnelsen på USAs største

Forsvaret fronter Nye Norge Document.no – 17 Mar 2017 The crew members of the USS Ronald Reagan, a Nimitz-class nuclear-powered super carrier, saluting is seen behind the national flag of the U.S. as it arrives at the U.S. naval base in Yokosuka, south of Tokyo, Japan,

Vil ikke kunne finansiere Forsvaret om ti år – NRK Norge

Ifølge forsvarssjefen kommer Norge til å bli utsatt for utfordringer på flere fronter i fremtider. Nye trusler har kommet, og kravet til tilstedeværelse har økt.

Ikke konkludert om kjemiske våpen – NRK Norge – Oversikt

Etter det NRK erfarer ønsker ikke fagmiljøene i Forsvaret at Norge skal ødelegge noen kjemiske våpen på norsk jord. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at det er tatt en beslutning i saken.

Fronter Norge

Fronter is the leading learning platform for schools, delivered as a service over the Internet.

[PDF]

Hva forsvarer Norge? Det norske forsvarets møte med en ny

forsvaret har vært aktive på flere fronter, som for eksempel i Kosovo og Afghanistan, der den militære tilstedeværelsen blant annet har blitt legitimert på bakgrunn av …

Hva forsvarer Norge? Det norske forsvarets møte med en ny

Det norske forsvaret har vært aktive på flere fronter, som for eksempel i Kosovo og Afghanistan, der den militære tilstedeværelsen blant annet har blitt legitimert på bakgrunn av allianseforpliktelsen og beskyttelse av sivilbefolkning.

Kan ha spart 45.000 på å bytte kjøkkenfronter – Aftenposten

 ·

Skal du bytte fronter, bør du ikke vente for lenge. De nye frontene kommer i forskjellige størrelser, både smalere og bredere enn gamle «Faktum». Benkeskapene for den nye modulen er ti centimeter høyere enn tidligere, fra 70 til 80 centimeter, og sokkellisten er redusert fra 16 til åtte centimeter. Dybden i skapene forblir den samme.

Harde fronter på folkemøte på Andøya ‹ aldrimer.no

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk hard kritikk da han tirsdag møtte lokalbefolkningen i et folkemøte på Andøya. I debatten foreslo direktør ved Andøya Space Senter (ASC), Odd Roger Enoksen, at Andøya burde får oppdraget med å utføre vedlikehold på de fem nye P-8 Poseidon overvåkingsflyene som blir levert til Norge med start i 2021-2022.