Helsesøster

Helsesøster | utdanning.no

En helsesøster er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.. Som helsesøster arbeider du for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker.

HELSESISTA – Helsesøster på Snapchat

Jo! Det er mulig å gjøre viktig informasjon synlig for omverden. Men det krever hardt arbeid, en dose humor, tabuknusing og rare blikk på gata.

Helsesøster – SiS – studentensbeste.no

Helsestasjon Campus Ullandhaug, BI og Bjergsted: Helsesøster Kari Haugen i SiS helse kan hjelpe deg med: Veiledning og undersøkelser ved spørsmål om prevensjon, graviditet og abort

HELSESØSTER 1 – YouTube

Click to view on Bing0:41

Nov 27, 2018 · This feature is not available right now. Please try again later.

Author: Bryne vidaregåande skule

Helsesøster – YouTube

Click to view on Bing0:50

Oct 11, 2011 · Alfred & Skyggen – En liten film om følelser (psykologi, følelser, psykisk helse, animasjon) – Duration: 7:36. Anne Hilde Vassbø Hagen 151,135 views

Author: UBSpotlight

Helsesøster – HiOA

Helsesøster. Som helsesøster møter du barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten. Helsesøsterutdanningen er en videreutdanning i helsefremmende og forebyggende sykepleie. Den teoretiske undervisningen er temaorganisert.

Helsesøster – Vestfold fylkeskommune

På helsestasjon for ungdom kan du få treffe helsesøster eller lege. Vi samarbeider også med fysioterapeut, lege, psykolog og barnevernsarbeider. Helsestasjon for ungdom ligger på Tinghaug bak Rema og er åpen hver onsdag fra 14.00 til 17.00.

Helsesøsterutdanning | utdanning.no

Helsesøsterutdanningen er en spesialisering for sykepleiere. Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende …

Helsesøster – en god samtale kan løse mye | Sit

Studentlivet er mangfoldig, mange gode dager, men også dager som er utfordrende. Du er alltid velkommen til en samtale med oss. Vi tar deg på alvor, og lytter til det du ønsker å ta opp. Vi hjelper deg med å sortere tanker, reflektere, finne løsninger og mestringsstrategier.

SiS helse – SiS – studentensbeste.no

SiS helse er et gratis helsetilbud til alle studenter som har betalt semesteravgift. Hos oss jobber fire psykologer og én helsesøster for å hjelpe deg hvis du skulle trenge det. Vi holder til i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

På tide å skifte ut «helsesøster» – VG

 ·

Når det gjelder «helsesykepleier» kan det være noen kommer på et enda bedre alternativ. Å gå tilbake til helsesøster er imidlertid ikke et av dem.

Helsesøster – Wikipedia

En helsesøster er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år og deres familier. I 2018 ble det vedtatt yrkestittelen skulle endre navn til helsesykepleier.

Helsesøster: – Ny helsesøster-tittel: Helse-hææ? – Dagbladet

En fornyet helsesøster-tittel skulle rekruttere flere gutter til yrket. Isteden endte man i gamle spor.

Helsesista – Home | Facebook

Hver eneste dag får meldinger fra ungdom som ikke har, eller ikke får noen å snakke med. Som heller ikke får vite om alternative tilbud når helsesøster sin dør er låst, når lærer er opptatt, når BUP ikke har time før om to uker – eller når de må forsøke å ta livet sitt før de får hjelp.