Bedre holdbarhet og kvalitet

Bedre holdbarhet og kvalitet – Kyst.no

Målsetting Målet er å teste om ozonbehandlet vann som vasking og isproduksjon for kjøling av laks gir en forlenget holdbarhet og bedre kvalitet i lagringsperioden sammenlignet med laks som er behandlet og iset på vanlig måte. Delmål 2 er å kartlegge effekt på overlevelse av Listeria.

[PDF]

Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring – Nofima

lengre holdbarhet og bedre kvalitet under lagring kjølt i is, enn hva som er vanlig for tilsvarende filetstykninger av vill torsk, lagret under identiske betingelser. Produksjon og pakking av filetprøvene av oppdrettstorsk ble utført i kommersiell skala i prosesslinja til en filetbedrift i Vesterålen.

[PDF]

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene

– Det er lagt til grunn i analysen at forbrukere ikke skal reagere negativt på dårlig kvalitet på råvaren (<108 kde/gram eller lagringstid under 20 dager) ved holdbarhetstidens utløp. Ved økt tilgang til luft og ved høyere temperaturer vil holdbarhetstiden være kortere.

Bestikk, kvalitet, holdbarhet og vedlikehold – PDF

2 Tips om bestikk Bestikk, kvalitet, holdbarhet og vedlikehold Rustfritt stål må, pr.definisjon, inneholde minst 12% krom for å kunne innneha betegnelsen rustfritt stål. Stålbestikket som dominerer markedet i dag deles inn i to hovedgrupper. 18% krom og 10% nikkel (18/10) og 18% krom og 8% nikkel (18/8).

Oppbevaring og holdbarhet » Sjokoladesmaking.no

Oppbevaring og holdbarhet. Sjokolade er en vare som potensielt har veldig lang holdbarhet, men den kan samtidig lett forringes av temperatursvingninger.

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene

No category; Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene +

Mophie – kvalitet og holdbarhet | Kjell.com

Mophie – kvalitet og holdbarhet Tilbehørsprodusenten Mophie lager nødladere (powerbanks) til mobiler, nettbrett og datamaskiner. Kombinasjonen av flott finish, gjennomtenkt design og høy ytelse gjør Mophie til et interessant alternativ.

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene. Solveig Langsrud. Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene Solveig Langsrud Prosjekt 900938: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet, 2013-2015 Rapporter med detaljer på www.fhf.no Kortversjon . …

Sjomatnorge.no Filet av loddetorsk – kvalitet og

Det ble foretatt tre prøveuttak og produksjonsforsøk; – ved innsett, etter ca 2 uker og etter ca 4 uker levende lagring uten foring. Konklusjon Forsøket viser at lagring av loddetorsk i 4 uker uten foring ikke har gitt sikre fordeler verken på kvalitet eller holdbarhet.