Opprette tjeneste :: Altinn dokumentasjon

Opprette tjeneste :: Altinn dokumentasjon

Opprette tjeneste Opprettelse av samtykketjeneste i tjenesteutviklingsløsningen (TUL) Det må opprettes en tjeneste i TUL som benyttes til samtykke og tilgangskontroll. Til dette benyttes Altinn sin lenketjenestetype. Kun tjenesteutviklere som har vært på kurs i …

Sluttbrukere :: Altinn dokumentasjon

Dokumentasjon for hvordan sluttbrukere kan ta i bruk Altinn grensesnitt.

Altinn Studio dokumentasjon

Alle kan også opprette bugs, komme med feedback og stille spørsmål. Vi forsøker å svare så fort vi kan. Vi forsøker å svare så fort vi kan. Kom i gang nå med å teste løsningen.

[PDF]

Altinn II – Forsiden

verktøyene i Altinn, for eksempel Workflow Foundation eller BizTalk. Enkelte har tilgang til å iverksette endringer i produksjonsmiljøet. For øvrig som IKT. -Utvikle ny kjøretids komponent, for eksempel komponent Produksjonssette mal – Produksjonssette tjeneste – Opprette arbeidsområde og database for etat/ny tjenesteeier – Opprette nytt

GitHub – Altinn/docs: Altinn dokumentasjon:

Altinn dokumentasjon Vi er i gang med å forbedre Altinn dokumentasjonen og gjøre den enkel å vedlikeholde. Dokumentasjonen består av enkel markdown på GitHub som så blir til Altinn docs .

Altinn – Enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak som skal drive med salg av varer som er innkjøpt for videre salg, foreta pant i varelager eller ha mer enn fem ansatte må registreres i Foretaksregisteret. Dette koster 2 250,- kroner ved elektronisk registrering i Altinn, og 2 832,- kroner ved registrering på papirskjema.

Forberedelser – Altinnett

En lenketjeneste er en lenke fra Altinn til en tjeneste som ligger hos en tjenesteeier. Bakgrunn for lenketjenesten er at tjenesteeiere ønsker å tilgjengeliggjøre sine tjenester i Altinn samtidig som de ønsker å beholde sin egen tjenestemotor. Altinn benyttes altså til autorisering av etatens egenutviklede tjenester.

Altinn – Samordnet registermelding – registrering av nye

Her kan du registrere nye enheter og foretak, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak.

Samtykkebasert datauthenting | API-dokumentasjon

For å starte en samtykkeingåelse må man redirecte sluttbruker til Altinn med parametre som forteller hvilke datatjenester man ønsker samtykke for, mm. Nedenfor er en oversikt over hvilke parametre/verdier som må benyttes for å etablere samtykke for bruk av Skatteetaten sine datatjenester.

Konsumenttjenester – Skatteetaten

Tjenesten kan brukes til å hente oppdaterte opplysninger om en person, eller til å starte en forretningsprosess, som å opprette en ny kunde, fakturere eller starte annen saksbehandling. Oppslag i Folkeregisteret vil kunne gjøres fra et fagsystem, ved maskin-til-maskin tilkobling, eller ved å benytte Folkeregisterets hjemmeside/portal (menneske-til-maskin).

New styling and a bunch of other improvements · Altinn

Altinn dokumentasjon:. Contribute to Altinn/docs development by creating an account on GitHub.

[PDF]

Brukerguide – Opprette enkeltrettighet i Altinn – nav.no

Brukerguide – Opprette enkeltrettighet i Altinn 26. februar 2016 versjon 3.00 Side . 3. av . 12. 1. INNLEDNING. Tjenesten «Elektronisk sykefraværsrapportering til NAV via Altinn» kan benyttes av virksomheter/personer som har en Altinn-rolle for sykefraværsrapportering.

Buypass ID i mobil | Buypass AS

Aktiver appen og gå til tjenesten du ønsker å bruke (f.eks Altinn). Velg Buypass ID i mobil som innlogging, og følg instruksene. Du trenger aktiveringskoden og passord første gang.

ByggSøk – Direktoratet for byggkvalitet

Hvorfor får jeg ikke tilgang til å opprette nye saker etter innlogging? Du er antakeligvis logget inn med brukernavn/passord for å signere søknad. For å registrere nye saker må du logge deg inn med brukernavn/passord for å utarbeide søknad (tilsendt per e-post).

[PDF]

Altinn – Difi

I sin enkleste form så går det ut på at Altinn orkestrerer og prosesserer dataene for en gitt system til system tjeneste i henhold til regler/logikk som tjenesteeier selv har definert. I dag er det maskin til maskin interaksjon som er kilde til den største mengden med dataflyt gjennom Altinn.