Nav: Laveste arbeidsledighet siden januar 2009

Nav: Laveste arbeidsledighet siden januar 2009

Arbeidsledigheten faller til det laveste nivået på over 9,5 år. Dette kan danne grunnlag for lønnsvekst.

Nav: Laveste arbeidsledighet siden januar 2009 : norge

Ut over disse punktene, så gjelder reddiketten og regler for Reddit som helhet. Hvis du ønsker å lenke til ting du har laget selv, så skal det postes i Friprat-fredag. /r/norge is primarily meant for posting in Norwegian. If you’re looking to address Norwegians, but need to write in English, you

Top responsesRedditJeg sliter enda med å finne en sommerjob b :(59 votesUansett om man er for eller mot regjeringen er dette en super gladsak.27 votesDette er jo typisk juks med tall der NAV går ledighetstallene til å se lavere ut ved å fjerne en god del av de som egentlig er arbeidsledig fra statistikken.
Oi … read more42 votes
Gladnyhet! 🙂 Og dette til tross for både nedtur i oljebransjen og stor mengde immigranter. La oss håpe den positive trenden Norge er i for tiden fortsetter uforstyrret.18 votesJeg tror like mye på disse tallene som jeg tror på inflasjonstallene til SSB. Man ekskluderer ditt og datt og beveger seg lengre bort fra virkeligheten for å få … read more18 votesHar nå jobba siste 3+ årene jeg også etter yrkesskifte, men jeg lurer på hva tallene er for vikariater i alle varianter, kontra faste (fulltids)stillinger? For … read more5 votesSee all

Nav: Laveste arbeidsledighet siden januar 2009 – E24 Aksjelive

Antallet helt ledige falt med 400 personer i juni, det melder Nav fredag. – Hittil i år har antallet helt ledige gått ned med nesten 5.000 personer, og det

Ferske NAV-tall: Laveste ledighet siden 2009

Ferske NAV-tall: Laveste ledighet siden 2009 Antallet registrerte arbeidsledige falt ifølge NAV med 1.700 personer fra april til mai. MINDRE LEDIGHET: NAVs ferske arbeidsledighetstall viser nok en måned med lavere ledighet, enda lavere enn hva analytikerne så for seg.

Laveste arbeidsledighet siden 2009 – Velferd

Laveste arbeidsledighet siden 2009 Av Camilla Skjær Brugrand 1. juni 2018, 10:12 Antallet personer som er registrerte helt arbeidsledige hos Nav falt med 1700 personer fra april til mai, til 60.000.

Varingen – Laveste arbeidsledighet siden 2009

 ·

Antallet personer som er registrert som helt ledige holdt seg uendret på 2,4 prosent fra mars til april i år. Det er den laveste ledigheten i Norge siden 2009.

Stabil arbeidsledighet – www.nav.no

Kilde: NAV. Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor. Lavere ledighet enn for ett år siden. Ved utgangen av september var det registrert 63 500 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5 400 sammenliknet med september i fjor.

Ugubu (u/Ugubu) – Reddit

Ugubu • 8 points • submitted 2 months ago For the king for the land for the mountains For the green valleys where dragons fly For the glory the power to win the black lord I …

Innvandrere og arbeidsledighet i 2009 v Stein Langeland

Fafo Østforum seminar 3. desember 2009 Innvandrere og arbeidsledighet i 2009 v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV Statistikk og utredning Hente kunnskap fra registrene Statistikk: Leverandør Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle

Arbeidsmarkedet januar 2017 – www.nav.no

I januar er bruttoledigheten på 5,2 prosent mot 5,6 prosent for ett år siden. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder, med 5,7 prosent. Risør kommune har høyest ledighet med 5,0 prosent.

Laveste arbeidsledighet siden 2009 – nrk.no

Laveste arbeidsledighet siden 2009 1,7 prosent av Rogalands befolkning er arbeidsløse i desember. Det er en reduksjon på hele syv prosent siden samme tid i fjor.

Laveste arbeidsledighet siden 2009 – lierposten.no

Ved utgangen av februar var det 4.289 personer uten ordinært arbeid i fylket, 189 færre enn i januar og 444 færre enn for ett år siden. Av disse er 1.323 på tiltak. – Dette er den laveste ledigheten i februar siden 2009, så dette er gledelige tall, sier Elisabeth Holen, Nav-direktør i Buskerud.

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet – Forside – SSB

Statistikk fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAV er forskjellige, men sammen bidrar begge målene til en nyansert diskusjon om utviklingen på arbeidsmarkedet.

Laveste arbeidsledighet siden januar 2015 – bygdebladet.no

 ·

Laveste arbeidsledighet siden januar 2015. Bedring: Det blir stadig færre arbeidsledige i Rogaland. Foto: Arkiv. I oktober har det vært en reduksjon i antallet arbeidsledige i Rogaland. Ved utgangen av måneden var bruttoarbeidsledigheten på 3,1 prosent. Kjære leser, ønsker du tilgang til