Nytt håp for pasienter med lungekreft

Nytt håp for pasienter med lungekreft – SINTEF

Nytt håp for pasienter med lungekreft Et nytt medisinsk navigasjonssystem vil gjøre det lettere å ta prøver etter mistenkelige funn på røntgen. Det kan tredoble suksessraten for lungekreft-diagnostikk.

Nytt håp for pasienter med lungekreft – sintef.no

Nytt håp for pasienter med lungekreft; Nytt håp for pasienter med lungekreft. Februar 2018: Et nytt medisinsk navigasjonssystem vil gjøre det lettere å ta prøver etter mistenkelige funn på røntgen. Det kan tredoble suksessraten for lungekreft-diagnostikk.

Nytt håp for pasienter med lungekreft – Veien til Helse

Nytt håp for pasienter med lungekreft · desember 28, 2017 En ny lungekreftbehandling, fortsatt i forsøksfasen, virker ved å hindre kreftceller fra å skaffe proteiner som gir disse næring.

Nytt håp for pasienter med lungekreft – Gemini.no

Lungekreft er den største årsaken til kreftrelaterte dødsfall verden over. I og med at pasienter i tidlige stadier ofte har få symptomer, er forsinkede undersøkelser og behandling en av hovedårsakene til den høye dødeligheten. Ved å benytte Mariana-teknologien, kan suksessraten for lungebiopsi i de ytre luftveiene økes betraktelig.

Står du i fare for å få lungekreft? – Gemini.no

Nytt håp for pasienter med lungekreft Et nytt medisinsk navigasjonssystem vil gjøre det lettere å ta prøver etter mistenkelige funn på røntgen. Det kan tredoble suksessraten for lungekreft-diagnostikk.

Norske forskere med nytt gjennombrudd: Spesialbehandling

 ·

For eksempel har forskerne hatt pasienter i studien med tarmkreft som har hatt effekt av et medikament for lungekreft. – Studiet viser at det er mulig å velge behandling på dette grunnlaget.

usigt.org

 ·

Nytt håp for pasienter med lungekreft. Et nytt medisinsk navigasjonssystem vil gjøre det lettere å ta prøver etter mistenkelige funn på røntgen. Det kan tredoble suksessraten for lungekreft-diagnostikk.

KREFT , HELSE – Nytt håp for kreftpasienter

– Vi har funnet mutasjon i det samme genet hos noen pasienter med lungekreft, som vi vet er sentral hos noen med leukemi, sier professor og forsker Ola Myklebost ved Radiumhospitalet.

Står du i fare for å få lungekreft? | ABC Nyheter

Les også: Nytt håp for pasienter med lungekreft. 94 prosent røykere. Oluf Dimitri Røe er førsteamanuensis ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og overlege ved Kreftklinikken Sykehuset Levanger. Han er spesialist i onkologi, en medisinsk gren som tar for seg kreft og ulike behandlingsmetoder.

Nytt håp for brystkreftpasienter med spredning – forskning.no

Nytt håp for brystkreftpasienter med spredning. En ny medisin mot brystkreft med spredning er godkjent for behandling i Norge. Anne Lise Stranden Pasienter som hadde spredning til hjernen var ikke med i studien. Virkestoffet robosiklib brukes i kombinasjon med en såkalt aromatasehemmer.

Xalkori godkjent for sent stadium lungekreft hos pasienter

«Alt i alt er lungekreft ansvarlig for flere dødsfall hvert år over hele verden enn noen annen type kreft. XALKORI er et forskudd i behandlingen av denne ødeleggende sykdommen, og gir et nytt terapeutisk alternativ for en delmengde av pasienter med sykdommen.

Ny studie på lungekreft: Kan gå fra dødelig til kronisk

 ·

CHICAGO (VG) Ny genbehandling og immunterapi kan gjøre at diagnosen lungekreft kan gå fra å være dødelig til å bli en kronisk sykdom man kan leve med, tror norsk kreftspesialist.

Håp om lengre levetid for lungekreftpasienter – forskning.no

Små molekyler i kampen mot lungekreft. Forsker Åslaug Helland er overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft. Helland og hennes medarbeidere har undersøkt celleprøver fra 154 opererte pasienter med den mest utbredte typen av lungekreft i Norge.

Eldre Pasienter Med Lungekreft Kan Leve Lengre Med

Eldre pasienter med inoperabel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som tar en daglig dose karboplatin (et kjemoterapi), i tillegg til strålebehandling, lever langt lenger enn de som mottar strålebehandling alene, sier japanske forskere.

Ny metode gir håp om bedre behandling av lungekreft

Små molekyler i kampen mot lungekreft. Forsker Åslaug Helland er overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft. Helland og hennes medarbeidere har undersøkt celleprøver fra 154 opererte pasienter med den mest utbredte lungekrefttypen i Norge.