Interessert i nynorsk rettskriving?

Interessert i nynorsk rettskriving? – sprakradet.no

(9.3.10) Rettskrivingsnemnda for nynorsk har no fått eiga nettside hjå Språkrådet. Her kan du lese om bakgrunnen for vedtaket om ny rettskriving og sende eigne synspunkt og framlegg direkte til nemnda.

interessert på nynorsk | Bokmål-nynorsk oversettelse

Oversettelse av ‘interessert’ til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis.

Vedtakssak. S 34/ normalen for nynorsk rettskriving

Tonivåsystemet i norsk rettskriving frå 1917 og utetter, med hovudformer og sideformer, og jamstelte former innanfor båe nivå, gav ei ramme for å skilja mellom det alle som skriv nynorsk i offentleg samanheng, må kunna, og ei meir personleg rettskriving til ikkje-offisiell bruk.

Nyheiter – sprakradet.no

Interessert i nynorsk rettskriving? (9.3.10) Rettskrivingsnemnda for nynorsk har no fått eiga nettside hjå Språkrådet. Her kan lese om bakgrunnen for vedtaket om ny rettskriving og sende eigne synspunkt og framlegg direkte til nemnda.

Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting

Brukerne er mest interessert i kommaregler, romertall, garpegenitiv, bruk av kolon og semikolon Språkrådet forvalter de to offisielle norske språknormene, bokmål og nynorsk, og arbeider med å styrke det norske språkets status. Offisiell norsk rettskrivning.

Med nynorsk til betre skriving med skriving til betre

Skulen har halde eit kurs i nynorsk rettskriving. I samband med det fekk elevane eit kompendium, som inneheld viktige element knytte til nynorsk rettskriving. Totalt svarer 66% av elevane at dei sjeldan eller aldri bruker kompendiet for å betre rettskriving i nynorsk.

[PDF]

NYNORSK OVER ALLE GRENSER – nynorsksenteret.no

Særtrekk ved nynorsk rettskriving . Skulen av Jorunn Hanto-Haugse . Oppgåve Korleis kan du vere sikker på at teksten i teikneserien «Skulen» er skriven på nynorsk, og ikkje på bokmål? Korleis vil du forklare til ein venn kva som er skilnadene på nynorsk og bokmål? Bruk skrivemåtar, ord og uttrykk frå teksten som eksempel i

Nynorsk og eg (1) | Lang-8: For learning foreign languages

Heile Noreg hatar nynorsk og det gjorde eg au. Det var Høgnorsk og midlandsmål som endra synet mitt. i-målet og nynorsk er vænt, um bokmål og ‘moderne’/bokmål Nynorsk vinn, vel, det er sorgsamt. Nynorsk i dag hev ikkje vikingtyngden, inkje noko som rører ved sjeli.