Vil ha på plass sentralt sykkelfelt mot Laksevåg

Vil ha på plass sentralt sykkelfelt mot Laksevåg

Vil ha på plass sentralt sykkelfelt mot Laksevåg For å oppnå sammenhengende sykkelrute langs Laksevågruten, anbefaler byrådet et forslag til sykkelfelt i Carl Konowsgate og videreføring forbi Gyldenpriskrysset og krysset mot Fyllingsveien.

Bergen kommune – Behandlede saker

Vil ha på plass sentralt sykkelfelt mot Laksevåg (les egen sak) Anbefaler plan for moderne tomannsbolig i Årstadveien; Anbefaler plan for boligfortetting på Ruskeneshaugen i Ytrebygda; Vil etablere hotell i Solheimsgaten 23 (les egen sak) Legger frem rapport fra Hansadagene (les egen sak)

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

Sykkelgata vil ha sykkelfelt på 5,5 meter og opphøyd fortausfelt med granitt og beplantninger på hver side. – Vi mener at løsningen som foreslås, på en god måte vil ivareta både transportsyklisten som har det travelt, gamle damer med kurv på sykkelen og barn og familier på sykkel, sier Nyrnes.

La oss vise forbrukermakt Vi vil ha ferskvaretillbud på

La oss vise forbrukermakt Vi vil ha ferskvaretillbud på Laksevåg senter. 298 likes. Side for forbrukermakt. Vi vil ha ferskvaretilbud på Laksevåg senter.

Områderegulering Laksevåg, gnr. 154 m.fl. Sykkelfelt Carl

1 PLANBESKRIVELSE Områderegulering offentlig plan FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Laksevåg, gnr. 154 m.fl. Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 PlanID: Saksnr:. 2 Innhold 1 BAKGRUNN OG HISTORIKK 5 Historikk og bakgrunn for planarbeidet 5 Formålet med tiltaket 5 Varsel om oppstart av planarbeidet 6 Merknader og innspill til varsel om oppstart 7 …

Hundrevis av p-plasser skal fjernes i Oslo – unge vil ha

 ·

Hundrevis av p-plasser skal fjernes i Oslo – unge vil ha sykkelvei, eldre vil ha parkering. Når byrådet fjerner 112 parkeringsplasser på Frogner for å få plass til sykkelfelt, er det med solid støtte fra ungdommen og sterkere motstand fra de eldre.

Her kommer de åtte nye sykkelrutene – NRK

Allerede innen to år vil byrådet ha på plass 60 nye kilometer med sykkelvei i Oslo. I kveld vil byråden og sykkeldirektøren presentere sine planer for hvordan de vil gjøre hovedstaden til en

Vil ha studentboliger på Laksevåg | STUDVEST

Her vil Øystein Hassel, bystyremedlem fra Arbeiderpartiet og masterstudent ved UiB, bygge splitter nye studentboliger. Området heter Vågedalen og ligger i Laksevåg. Bergen kommune har kjøpt nabolaget for at kommunen skal ha mulighet til å styre videre utvikling og bruk av området.

På sykkel med barn – Mamma og pappa i Oslo

Sykkelfelt et kort stykke ned til kryssing av fotgjengerfelt i Økernveien. Fortsatt lett sykling nordover gjennom Tøyenparken forbi Tøyenbadet før man kommer Ola Narr og Finnmarkgata. Herfra er det noen få hundre meter i sykkelfelt eller på fortau til Carl Berners plass T …

Fana, gnr 6 og 7, Sædalen. Plan-id Forslag til

En 11’er bane vil medføre ytterligere store terrenginngrep mot sør med en skjæring på over 20 meter mot Kyrkjeledshaugen. Det er knyttet usikkerhet til gjennomføring av 11’er bane på grunn av terrenginngrepets konsekvenser for boligområdet på Kyrkjeledshaugen og omfang av sikringstiltak mot ras og steinsprang.

Neste uke starter arbeidet med ny sykkelrute på Frogner

Andre gater som har fått sykkelfelt har opplevd en vekst i sykkeltrafikken det siste året. I Markveien på Grünerløkka har veksten vært dobbelt så høy som i kontrollgatene i perioden etter at sykkelfeltet kom på plass, og i Møllergata har sykkeltrafikken steget med 25 prosent på ett år.

Komite for miljø og byutvikling (KMBY) | Byluftlisten

Vi anslår en byggetid for Fløyfjellstunnelen på tre år. Strekningen Sandviken (reperbanen)-Eidsvåg kan da klargjøres etter ca. tre år for bygging av bane/sykkelveg i dagens vegtrase. Dersom dette kan fullføres på to år, vil det da gi en samlet byggetid på rundt 5 år for alternativ 3Ba.

Blog | Byluftlisten | – aldri mer giftlokk!

Et slikt forslag er trolig innenfor en kostnadsramme på 2-2,5 millioner2 kroner og vil gi et betydelig bedre tilbud da det knytter Nordnes sammen med hovedsykkelnettet. Konkret forslag for tilrettelegging for syklister mot og fra Nordnes:

Topp 8 i Oslo 20-21.januar, Jimmy nr.1, Fredrik nr.4 og

Men ikke for de som bor sentralt på Østlandet selvfølgelig.. « Bordtennis, en idrett med seriekamper og turneringer hver helg! » Laksevåg 4 leder 4.divisjon avd.E, Kasper Nøstvold vant alle sine kamper, 29/1: Laksevåg 4-Bergen HIL 2, 6-4.!

Avdelingsleder for miljøstillinger/aktivitetssentrene i

Aktivitetssentrene er et tilbud til eldre som ønsker komme ut av en isolert tilværelse og delta på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Det er også et tilbud når pårørende har behov for avlastning. Miljøstillinger knyttet til omsorgsboliger i Bergen kommune er en tjeneste som nylig er samlet, og organisert under enhet for Aktivitet og Mestring.