Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, og lanserer en kampanje for å kurse arbeidsplasser om temaet. Sammen med Arbeidstilsynet, Parat

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, og lanserer en kampanje for å kurse arbeidsplasser om temaet.

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, og lanserer en kampanje for å kurse arbeidsplasser om temaet.

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen. viser at 13 prosent av sysselsatte kvinner mellom 18 og 24 år blir utsatt for seksuell trakassering på jobb.

Fellesforbundet – Om en knapp time skal vi #settestrek for

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, og lanserer en kampanje for å kurse arbeidsplasser om temaet.

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen og lanserer tirsdag, i samarbeid med blant andre Arbeidstilsynet, kampanjen «Sammen setter

Oslo kommune vil få slutt på seksuell trakassering på

Oslo kommune og de kommunalt ansattes organisasjoner ble nylig enige om en felleserklæring om seksuell trakassering.. Hovedmålet med erklæringen er å få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen, og i tillegg legge til rette for en kultur der det er trygt å melde fra om trakassering likevel forekommer.

Mangler rutiner for å hindre seksuell trakassering: – Jeg

 ·

LES OGSÅ: Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen. Utelivsbransjen er særlig utsatt – Utelivsbransjen scorer høyt når det gjelder seksuell trakassering, sier også Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. – Det er ofte unge ansatte.

Seksuell trakassering på jobb – DinSide

Påstanden gikk ut på at mannen kom bakfra og tok tak i brystene hennes. Dette gjorde han flere ganger. Ombudet tok ikke stilling til om det var seksuell trakassering. Likestillingsombudet ansvarliggjorde arbeidsgiver for å ikke gjøre nok for å forebygge og hindre seksuell trakassering.»

Studie: Ofre for seksuelle overgrep er mer utsatt for

Likestillingsombudet vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen LES SAKEN Studien viser ifølge Oertelt-Prigione at seksuell trakassering kan påvirke alle på arbeidsplassen og påvirke individers evne til å jobbe.

Rekordmange meldinger om seksuell trakassering i 2017 – VG

 ·

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører statistikk på antall henvendelser de får om seksuell trakassering. Selv om 2017 enda ikke er over, er det allerede et rekordår for antall saker.

Netthets av barn og unge øker. Det vil ungdom i Oslo vest

Oslo kommune vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen Daglig blir ansatte i hotell- og restaurantbransjen tafset på og seksuelt krenket av gjester på julebord Flere ansatte ved juridisk fakultet i Oslo skal ha sluttet på grunn av seksuell trakassering

Sammen med Arbeidstilsynet, Parat, NHO – Likestillings

Sammen med Arbeidstilsynet, Parat, NHO Reiseliv, Virke – Hovedorganisasjonen, KS Kommunesektorens organisasjon og Fellesforbundet setter vi strek for

Fakta: Hva er seksuell trakassering? – Arbeidslivet.no

Arbeidsgivers plikt til å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen vil også være omfattet av kravene til systematisk HMS-arbeid i arbeidsmiljølovens § 3-1 og § 4-1 hvor det stilles krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig og sikre ansattes både fysiske og psykiske helse og velferd.

Seksuell trakassering – hvordan takle? | De unge spør

Seksuell trakassering tar dessverre ikke alltid slutt når man går ut skolen. Men hvis du allerede nå lærer å være trygg på deg selv og vet hvordan du skal takle seksuell trakassering, vil du være forberedt på å takle det når du går ut i arbeidslivet.