Dette er de nye på Stortinget fra Oslo og Akershus

Dette er de nye på Stortinget fra Oslo og Akershus – NRK

Bare en av de nye representantene fra Oslo og Akershus kommer fra et borgerlig parti. Himanshu Gulati (29) fra Frp er tidligere formann i Fpu. Siden oktober 2014 har han vært statssekretær for

Dette er de nye ansiktene på Stortinget. Og her er de som

 ·

Dette er de nye ansiktene på Stortinget. Og her er de som akkurat ikke kom inn. Knappe 62 stemmer sikret 22-år gamle Aleksander Stokkebø (H) et direktemandat i Rogaland. Her er noen av politikerne som kan juble over stortingsplass, og noen av dem som må finne seg en ny jobb.

Her er det nye Stortinget – NRK Norge – Oversikt over

Dette er folka som skal representerer deg på Stortinget Mange kjende, men også nye fjes er blant dei 169 representantane som er valt inn for å representere deg og meg når Stortinget opnar

Dette er Norges nye regioner – VG

 ·

– Jeg er veldig fornøyd med at vi tok dette arbeidet på alvor og at vi har et så klart og tydelig vedtak. Nå er jeg spent på hvilke oppgaver de nye regionene skal ha, sier Ryberg.

Dette er regionenes nye oppgaver som stortinget har

De nye folkevalgte regionene skal være et selvstendig og fullverdig forvaltningsnivå – slik kommunene er det på lokalt nivå med omfattende desentralisering av oppgaver, ansvar, myndighet og ressurser fra staten.» Stortinget behandlet dette i juni 2014 og var enstemmig i at det var behov for en reform. Stortinget konkluderte slik:

Akershus – stortinget.no

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus. For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus. eller andre brakt på det rene om kraftspekulanten og Nasdaq har overholdt posisjonsgrensene i alle tilfeller og – dersom dette ikke er brakt på det rene – vil statsråden

Nye bomstasjoner i Oslo og Akershus | Statens vegvesen

1. mars 2019 blir det innført bompengeinnkreving fra 73 bomstasjoner i Oslo i Akershus (ArcGIS). 53 av disse er helt nye og 20 av dem er dagens bomring som skal oppgraderes.Innføringen og plasseringen av de nye bomstasjonene er behandlet og godkjent i Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og er godkjent av Stortinget.

29 bomstasjoner blir til 82 i Oslo og Akershus – Veier24.no

Fra Oslo og Akershus sin side tas det sikte på at det nye takstsystemet og de nye bomstasjonene, inkl. ombygging av bomstasjonene i Osloringen til tovegs innkreving, blir satt i drift fra 1. mars 2019.

Dette er Ernas nye statsråder – VG

 ·

De er begge kontroversielle og går rett på i debatter, så det blir nok liv i leiren når de inntar postene sine. De har vilje til å kjøre debatter, og det er bra for Stortinget, sier han.

Dette er Stortingets viktigste oppgaver – stortinget.no

Det er også det folkevalgte Stortinget som avgjør hvor mye penger staten skal kreve inn fra befolkningen gjennom skatter og avgifter. Både inntekter og utgifter står oppført i statsbudsjettet, som behandles i Stortinget hver høst. Statsbudsjettet er det viktigste styringsinstrumentet for norsk økonomi.

Om regionreformen – Akershus fylkeskommune

Stortinget vedtok 8. juni 2017 en ny inndeling av kommuner og fylker i Norge.Målsetningen har vært å få på plass en kommune- og fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.