Attraksjons- og opplevelsesutvikling RLT1002 / Lillehammer / Pensum 2018 / 2019 / Pensum

RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling / Emnemappe

Emnet attraksjons- og opplevelsesutvikling tar for seg utviklingen av opplevelsesindustrien frem til i dag. Emnet tar også opp sentrale begreper og modeller knyttet til utvikling og ledelse av opplevelsesbedrifter og attraksjoner. Spesielt fokuseres det på hva som bidrar eller skaper en meningsfull eller verdifull opplevelse for kunder.

Årsstudium i reiseliv og turisme ved Høgskolen i Innlandet

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse. Studiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er et riktig studievalg for deg.

[DOC]

Forslag til revidering av pensum til KFL 2020: – uio.no

 · Web view

*merket pensum er bøker som må skaffes av studenten selv, resten fås i kompendier på Akademica. 1. Forskning om menn og maskuliniteter – introduksjon

[PDF]

Samlet pensum for Legevaktsykepleie 2016-2018 – vid.no

Emne 2A Grunnlag og rammer for sykepleie – lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Akuttmedisinforskriften. (2015) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv.. Fastsatt ved kgl. res. 20. mars 2015 nr. 231 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten, m.m.

[PDF]

Pensum ITLED 4290 teknologi og innovasjonsledelse

Universitetet i Oslo Pensum ITLED4290 Teknologi og innovasjonsledelse OBLIGATORISK Publ. type Forfatter Tittel Forlag/tidsskrift og publiseringsår ISBN

Reiselivsledelse / studiekatalog / HIL – Høgskolen i

Første semester tar for seg emnene innføring i reiseliv, markedsføring og attraksjons- og opplevelsesutvikling. I andre semester fortsetter studiet med verktøyfag som prosjektledelse, organisasjonsfag og regnskap/budsjettering.

Blog: Calculating Carbon Futures – World Nuclear Association

Calculating Carbon Futures How we generate electricity, grow food, heat buildings, travel and manufacture goods are just some of the activities leading to the production of greenhouse gases. For that reason, if you think that we need to reduce emissions, then no …

TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger – wiki

23.02.2018: Haakon har oppdaget en liten «feil» i oppgaveteksten til prosjekt 2. Alle størrelser bør plottes på temperaturintervallet mellom T=0K og T=1500K, mens det opprinnelig stod opptil T=750K i …

Oslo Vandrerhjem Holtekilen, Stabekk, Noruega – Booking.com

«The breakfast was good, with plenty of options both hot and cold. Having a private bathroom in a hostel type environment was a plus, even if the bathroom is an actual box built inside your room and so has no real ventilation and remains wet most of the time.

Private fagskoler og høyskoler: Norges dyreste utdanninger

Møt Simone – hun tar en Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling på Høyskolen Kristiania Simone setter pris på å kunne engasjere seg i det som interesserer henne mest, samt friheten til å bestemme egen hverdag.

Sverige – vejr – AccuWeather.com (DA)

© 2018 AccuWeather, Inc. All Rights Reserved. AccuWeather.com is a registered trademark of AccuWeather, Inc. Terms of usage under which this service is provided

KDP110 – Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.

In addition, the KDP110 also allows players to select a variety of headphone types (Open, Semi-open, Closed, In-Ear, Canal, etc.) for an optimised listening experience. Grand Feel Pedal System Reinforcing the KDP110’s reputation as the most realistic digital pianos in its …

Lapphaugen Turiststasjon, Tennevoll, Norge – booking.com

Booking.com stiller kun (uden ansvar for at bekræfte eller undersøge) indholdet til rådighed og udgiver ikke selv disse kommentarer og svar. Som standard bliver anmeldelser sorteret afhængigt af datoen og andre kriterier der skal vise dig de mest relevante anmeldelser, blandt andet: dit sprog, anmeldelser med tekst og anmeldelser der ikke er anonyme.

8.4/10(251)

Magnar Forbord, Karoline Daugstad, Svein Frisvoll og Gunn

Magnar Forbord, Karoline Daugstad, Svein Frisvoll og Gunn-Turid Kvam mat- og kulturbasert turisme i bygdene FORSKNINGSGLIMT NR 2/2012 Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) er en forskningsstiftelse